1.  Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от RENPC.BG, като след избирането им, те автоматично се добавят към електронната кошница на Потребителя. При правене на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. При покупка на стойност над 500 лева, Потребителят получава безплатна доставка с куриерска фирма „Спиди“. При покупка под 500 лева, Потребителят заплаща фиксирана стойност на доставката с куриерска фирма „Спиди“ от 5 лева и доставката се извършва с посочената куриерска фирма.
Потребителят има възможност да избере доставка с избрана по, собствено желание куриерска фирма. Разходите за транспорт се заплащат от Потребителя

RENPC.BG се стреми да спазва стриктно посочените по-горе срокове и уведомява Потрбителия с SMS и email при промяна на статус на поръчка.

2.  RENPC.BG  има правото да променя цените на предлаганите стоки и/или услуги, по всяко време, без да е необходимо предварително да уведомява Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на потвърждаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата в момента.

3.    Преди потвърждаване на Поръчката, потребителят има право да прави промени в своята кошница на избраните от него стоки и услуги.
При потвърждаване на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с RENPC.BG , касаещи конкретната покупка и покрити от Общите условия, публикувани на Сайта.

4.    RENPC.BG  следи за навременното качване и актуализиране на цените и условията за покупка на всички публикувани стоки и услуги на Сайта. При допуснати технически грешки в публикуването на продуктите, RENPC.BG  има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен за да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя в техния пълен размер, ако има такива.

5.    Доставката на поръчаните стоки се извършва единствено спрямо избрания от Потребителя начин и съобразно посочените от него за дадения продукт или услуга срокове на доставка. При проблем с доставката и/или невъзможност за нейното осъществяване, RENPC.BG  своевременно уведомява Потребителя за това.

6.    Плащане на закупени стоки и услуги
При плащане по банков път, с кредитна или дебитна карта, Потребителят превежда сума равна на стойността на направената поръчка. След потвърждаване на плащането се изпращат и доставят поръчаните стоки и услуги. Ако клиентът иска да върне частично или изцяло закупените от него стоки в определения от закона 14-дневен срок, RENPC.BG  се задължава да възстанови частично или изцяло преведената от Потребителя сума.

7.    При плащане с наложен платеж или в брой на заявените стоки и услуги Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на RENPC.BG  или на негов представител, извършващ доставката, пълната стойност на поръчката. Ако клиентът иска да върне частично или изцяло закупените от него стоки в определения от закона 14-дневен срок, RENPC.BG  се задължава да възстанови частично или изцяло преведената от Потребителя сума.