Единствено RENPC.BG – централен офис Велико Търново предоставя възможност за оборотен лаптоп или монитор при нужда от гаранционен ремонт на Вашата техника. Възможно е в определени ситуации RENPC.BG да не може да предостави оборотен лаптоп, до връщане на някой оборотен такъв.

Не се предоставят оборотни печатни устройства, рутери, мишки, слушалки и др. аксесоари. Оборотният лаптоп, се предоставя след 4 тия ден от постъпване в сервиза на гаранционната техника. Предоставеният оборотен лаптоп е 2 ра употреба , като параметрите му са достатъчни за ползване на интернет и офис приложения. Оборотният лаптоп се предоставя без Windows и без инсталиран нелицензиран софтуер. Клиентът е длъжен да върне оборотният лаптоп в същия вид ,в който го е получил.